Tuyển Giảng viên Khoa Học Máy Tính và Giảng viên Toán

with No Comments

I. Số lượng và yêu cầu:

a. Giảng viên khoa học máy tính

Số lượng: 3 người

Yêu cầu:

1. Có bằng thạc sỹ trở lên ngành Khoa học Máy tính hoặc liên quan. (Ưu tiên ứng viên liên quan đến hướng machine learning hoặc data science)

2. Tiếng Anh:

a) Miễn chứng chỉ với người tốt nghiệp toàn thời gian ở nước ngoài.

b) Tối thiểu 6.0 IELTS

3. Có khả năng nghiên cứu khoa học.

4. Có động lực đề tái xây dựng/ cập nhật chương trình đại học về Khoa học máy tính.

b. Giảng viên Toán

Số lượng: 1 người

Yêu cầu:

1. Có bằng thạc sỹ trở lên ngành Toán. (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp toán ứng dụng, hoặc nghiên cứu liên quan đến hướng machine learning hoặc data science)

2. Tiếng Anh:

a) Miễn chứng chỉ với người tốt nghiệp toàn thời gian ở nước ngoài.

b) Tối thiểu 6.0 IELTS

3. Có khả năng nghiên cứu khoa học.

II. Quyền lợi:

– Được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ khác theo chính sách trường Đại học Tân Tạo hiện hành

– Theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của TTU.

III. Mức lương:

– Tùy theo năng lực

IV. Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần

V. Mô tả công việc: Được quy định trong phụ lục I

VI. Hồ sơ xin việc và quy trình tuyển dụng: Được quy định trong phụ lục II

Hồ sơ xin gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Tân Tạo.

Hotline: 0938 951 703

Email: hr_admin@ttu.edu.vn