Sinh viên tiêu biểu

Phạm Thái Điền

Frontend Developer của Công ty: TMA solutions

Hồ Thiện Lạc

Developer của Công ty Vietquant

Lê Đình Đam

Senior Software Engineer tại National Australia Bank

Lê Quỳnh Trang

Nghiên cứu sinh- Học bổng MEXT – Chính phủ Nhật Bản chương trình Thạc sĩ tiến sĩ kết hợp tại Đại … Read More

Đào Minh Hùng

Frontend Developer. Công ty: Simpson Strongtie

Lê Quốc Khánh

Team Leader (Global Software Development) – Công ty Simpson Strongtie

Lê Minh Tấn Trung

Giám đốc phát triển kinh doanh của công ty TNHH Jetts Việt Nam, thuộc tập đoàn FLG (Cùng chung tập đoàn … Read More

Trần Đào Huy Cường

Nghiên cứu sinh – Học bổng chương trình Thạc sĩ – Tiến sĩ kết hợp chuyên ngành Machine Learning tại trường … Read More