Lĩnh vực nghiên cứu

Tại Khoa Kỹ thuật, công tác nghiên cứu khoa học luôn được xem là hoạt động chủ đạo trong việc phát triển chuyên môn, nhằm hỗ trợ cho công tác giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về khoa học – kỹ thuật mới nhất. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu, chúng tôi có tham vọng xây dựng môi trường làm việc mà ở đó tất cả các thành viên trong Khoa có khả năng và đam mê làm việc độc lập, sáng tạo, và hiệu quả.

Hiện tại ở Khoa Kỹ thuật chúng tôi có các nhóm nghiên cứu sau: