Tuyển Giảng Viên Khoa Học Máy Tính

with No Comments

Khoa Kỹ Thuật Đại học Tân Tạo Tuyển giảng viên ngành Khoa học máy tính

Hình thức làm việc: Full-time/Toàn thời gian.
Địa điểm làm việc: Tan Tao U. Duc Hoa, Long An/Trường Đại học Tân Tạo, Đức Hòa, Long An.
Số lượng cần tuyển: 01

I. Bảng mô tả công việc

  • Giảng dạy bằng tiếng Anh (lý thuyết và thực hành) 2 hoặc 3 môn cho chương trình đại học.
  • Giờ giảng dạy: Có thể yêu càu giảng dạy tối đa 9 giờ 1 tuần.
  • Nghiên cứu và tìm quỹ nghiên cứu.
  • Phân công và giám sát luận văn hoặc thực tập sinh viên.
  • Giờ văn phòng: Tối thiểu 8h ( trong ít nhất 2 ngày phân biệt) trên tuần.

II. Yêu cầu cho ứng viên giảng viên Khoa học Máy tính.

  • Có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học máy tính, hoặc lĩnh vực liên quan nhất.
  • Hồ sơ về nghiên cứu ( ưu tiên quan tâm về Machine Learning hoặc/ và Data Science)
  • Tiếng Anh tốt (4 kỹ năng)
  • Có động lực đề tái xây dựng/ cập nhật chương trình đại học về Khoa học máy tính.
  • Có tiềm năng để bảo đảm thành công các khoản tài trợ nghiên cứu từ các nhà tài trợ tổ chức và công nghiệp.

III. Liên hệ:

Phòng Tổ chức- Nhân sự, trường Đại học Tân Tạo. KĐT. E.city Tan Duc, Duc Hoa, Long An
Email: hrdept@ttu.edu.vn
SĐT: 0272 3 762916- (219)