Tuyển thư ký khoa Kỹ Thuật

with No Comments

I. Thư ký khoa
– Quản lý và cập nhật thông tin về khoa trên trang facebook và website của khoa.
– Tham gia các cuộc họp khoa và viết biên bản họp
– Quản lý, lưu trữ các tài liệu của khoa
– Tham gia công tác tuyển sinh khi có yêu cầu
– Hỗ trợ giảng viên khoa coi thi
– Hỗ trợ lãnh đạo khoa sắp xếp tổ chức các sự kiện, đưa đón khách của khoa.

================
Yêu cầu
1. Tốt nghiệp đại học (ưu tiên khối ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ)
2. Giỏi tiếng Anh
3. Có tư duy logic
4. Năng động

 

================

Hồ sơ gủi về: hr_admin@ttu.edu.vn và soe@ttu.edu.vn

Han nộp 30/09/2021